Zapraszamy do śledzenia aktualności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i harmonogramem robót złożonym przez wykonawcę robót w okresie 14.04.2020 r. – 30.06.2020 r. będzie realizowana inwestycja pn. „Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Glądy – Pieszkowo – Tolko w msc. Piaseczno” w związku z czym na ten okres most zostaje zamknięty dla ruchu.