W dniu 07.08.2020 r. zakończono prace budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr  1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 do km 8+065.

W dniu 21.08.2020 r. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych dla zadnia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby – Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065  (skrzyżowanie z DW 511)”. Fakt ten wskazuje, że w/w inwestycja formalnie została zakończona.