Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków z Gminy Bartoszyce. Wartość dofinansowania gminy wynosi 30 000 zł.

W ramach tego zadania wykonany zostanie remont chodnika o długości ok. 250 mb w pasie drogowym DP 1388N i 1386N w msc. Tapilkajmy, co znacznie poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, oraz estetykę miejscowości.

W ramach niniejszego zadania z dotacji Gminy Bartoszyce w roku 2019 zakupiono niezbędne materiały tj. kostkę brukową betonową, krawężniki, obrzeża za kwotę 26 344,62 zł., oraz kruszywo do podbudowy chodnika o wartości 3 655,39 zł. Wykonanie robót budowlanych realizowane będzie siłami własnymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2020.