Możesz kontaktować się z nami także za pomocą platformy usług publicznych ePUAP dostępnej na stronie  
 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal formularz i  
opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez  
dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.
 
Adres skrytki ESP Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP