Linki do formularzy na platformie ePUAP.

 

Pas drogowy

  • Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu Przejdź do formularza
  • Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przejdź do formularza
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Przejdź do formularza
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w celu budowy / przebudowy / remontu zjazdu. Przejdź do formularza
  • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przejdź do formularza
  • Wniosek o zajęcie pasa drogowego w związku z awarią Przejdź do formularza
  • Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym Przejdź do formularza

Organizacja ruchu

Przystanki komunikacyjne

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Kanały technologiczne

Inne:

 

logo projekt