WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

nr drogi

pikietaż

miejscowość

rodzaj i nazwa przeszkody

długość

[m]

szerokość

[m]

1320N Żelazna Góra-Lelkowo-Kandyty-Górowo

22+031

Skarbiec

bez nazwy

ciek wodny

7,76

8,85

1519N Górowo-Dęby-Orsy-Półwiosek

1+119

Dęby

bez nazwy

ciek wodny

6,00

6,60

1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka

1+973

Wirwilty

rz. Młynówka

ciek wodny

4,50

6,50

1394N Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny

6+218

Wiatrowiec

rz. Pisa

ciek wodny

12,00

7,82

1394N Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny

9+014

Rygarby

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

8,20

7,80

1981N dr. woj. nr 592 (Sporwiny)-Sątoczno

2+716

Pasławki

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

6,25

5,50

1575N Sępopol-Różyna-Śmiardowo

3+159

Różyna

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

8,15

5,60

1575N Sępopol-Różyna-Śmiardowo

3+639

Różyna

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

8,35

5,60

1354N Glądy-Pieszkowo-Tolko

8+071

Piaseczno

rz. Elma

ciek wodny

14,90

6,70

1402N Kosy-Bajdyty

6+727

Bieliny

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

5,00

12,24

1402N Kosy-Bajdyty

3+392

Króle

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

3,30

9,00

1559N Bartoszyce-Perkujki-Osieka-Galiny

11+642

Galiny

rz. Pisa

ciek wodny

9,00

6,60

1408N Kiersnowo-Trutnowo

2+328

Trutnowo

bez nazwy

ciek wodny

5,00

4,75

1408N Kiersnowo-Trutnowo

1+351

Trutnowo

rz. Pisa

ciek wodny

6,50

5,10

1563N Sędławki-Wardomy

3+870

Lusiny

bez nazwy

ciek wodny

4,38

4,95

1563N Sędławki-Wardomy

4+221

Lusiny

rz. Pisa

ciek wodny

7,60

7,45

1404N Grzęda-Reszel

2+924

Pleśno

rz. Sajna

ciek wodny

11,20

6,25

1571N Łabędnik-Bisztynek

2+807

Bajdyty

rz. Bajdycka Młynówka

ciek wodny

5,00

8,00

1561N dr. Kraj. Nr 57 (Galiny)-Trutnowo-Wozławki

3+673

Trutnowo

bez nazwy

ciek wodny

4,90

5,35

1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wlk.

5+303

Lwowiec

rz. Guber

ciek wodny

27,00

7,50