W dniu 11 maja 2020 r. została podpisana umowa na rozbudowę wraz z przebudową budynku w którym znajduje się Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wykonawcą robót była forma "Mierzbud" Zakład Remontowo Budowlany - Mierzwa Jan z siedzibą Wiewiórki 6, 11-220 Górowo Iławeckie.

Budynek został postawiony w latach 90-tych i był na tamten czas budynkiem tymczasowym na potrzeby ówczesnego rejonu dróg. Z uwagi na niewystarczające zaplecze sanitarne oraz brak miejsca na godne warunki socjalne pracowników konieczne było powiększenie obiektu oraz przebudowę pomieszczeń w starej części.

Budynek został rozbudowany o nową część parterową, częściowo podpiwniczoną o wymiarach 12,25x 12,22m w technologii tradycyjnej murowanej. W nowej części na poziomie parteru wydzielone zostały pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne. W  części piwnicznej budynku zostały wydzielone pomieszczenia magazynowe.

Ponadto w zakres robót budowlanych wchodziły również roboty branży sanitarnej oraz branży elektrycznej. Branża sanitarna obejmowała wykonanie przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej i przebudowę centralnego ogrzewania w części istniejącej oraz wykonanie ww. instalacji w nowej części budynku.

Prace branży elektrycznej obejmowały przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz odgromowej w części istniejącej oraz wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej w nowo projektowanej części budynku.

W ramach inwestycji obiekt został dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m.in. wybudowanie pochylni.

Odbiór robót budowlanych których wartość wynosiła 865 265,39 zł nastąpił 18.08.2021 r. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu państwa pochodzących z programu „Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych”. Całkowita wartość projektu wyniosła 930 124,39 zł, z czego środki pochodzące z w/w programu to kwota 883 025,39 zł.