Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg powiatowych

Wykonanie map do celów projektowych

Dostawa kruszyw