ZARZĄDZENIE  Nr 9 / 2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k / Bartoszyc w sprawie : ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.