W dniu 25 sierpnia 2016 r., została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na długości 4,00 km  wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy”
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m.
Całkowita wartość projektu: 4.167 379,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków  EFRROW: 2 651 703 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Planowany termin realizacji inwestycji: 31 grudnia 2017r.

Opis projektu - tutaj

Tytuł projektu: Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego
Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-24
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 2018-03-05
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-09-30
Wartość projektu: 549 920,70 zł
Kwota dofinansowania w ramach EFRR: 464 128,81 zł

Opis projektu - tutaj