W dniu 25 sierpnia 2016 r., została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na długości 4,00 km  wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy”
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m.
Całkowita wartość projektu: 4.167 379,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków  EFRROW: 2 651 703 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Planowany termin realizacji inwestycji: 31 grudnia 2017r.

Opis projektu - tutaj